Mons. ThDr. Franz LINKE

Mons. ThDr. Franz LINKE

katecheta, pastoralista, politik, probošt Význačné kapituly u kostela sv. Václava v Mikulově
Jan Larisch

Koupit e-knihu za 79 Kč

Publikace pojednává o katolickém knězi německé národnosti, který působil jako katecheta v Libině a v Olomouci a od roku 1934 jako probošt kapituly v Mikulově. Aktivně se nasazoval nejen v pastorační, ale také v politické práci. Veřejně se postavil proti ideologii nacismu. V roce 1938 byl jmenován generálním vikářem sudetské části brněnské diecéze. Žil pod stálou hrozbou zatčení. Zemřel nečekaně 29. prosince 1944. Je pochován na hřbitově v Mikulově. I přes mnohá ocenění včetně vysokých světských i církevních funkcí, které zastával, zůstával pořád páterem Franzem, který chtěl být jako katolický kněz nablízku všem lidem.

Knihu můžete koupit například na následujících portálech:
Obchod E-knihy jedou
Palmknihy
eBux
Google Play