Vydání e-knihy

Co pro Vás uděláme:

ukázková obálka
- Vysadíme a technicky upravíme Váš text, aby odpovídal standardům požadovaným prodejci.
- Převedeme text do elektronických formátů (.epub, .mobi, .pdf).
- Přiřadíme Vaší knize ISBN.
- Zařídíme umístění Vaší knihy na většině českých a slovenských portálů zabývajících se prodejem e-knih.
- Jednou za půl roku Vám pošleme formou autorského honoráře Váš výdělek z knih.
- Zařídíme veškeré papírování, smlouvy apod.
- Vytvoříme obálku.


Ukázka vydané e-knihy. Odkazy na některé z portálů, které knihu nabízejí, naleznete rovněž tam (na spodní části stránky).
Takto vypadá kniha v jednom z obchodů.


Autorský honorář:

Váš podíl z každé prodané kopie bude činit polovinu z čistého výdělku. (Čistý výdělek vypočítáte tak, že od ceny knihy odečtete marži prodejce a DPH.
Prodejci si obvykle berou marži kolem 30%. DPH je 10%.)


Ukázkový výpočet:
Cena knihy: 100 Kč
DPH 10%: 10 Kč
Marže prodejce 30%: 30 Kč
Čistý zisk: 60 Kč
Váš honorář: 30 Kč
Pak už jen záleží, jak úspěšná Vaše kniha bude. Pokud se za pololetí prodá 400 kopií, pošleme Vám na konci pololetí 12 000 Kč.


Poznámka: Cenu doporučíte Vy, ale minimum je 69 Kč (2,5 Euro). Doporučená cena pro prodejce není závazná, mohou ji měnit.


Možné doplňkové služby (ceny jsou uvedeny v Ceníku):

- Korektury
- Spolupráce s uměleckým redaktorem


Co musí kniha splňovat:

- Jedná se o kompletní dílo.
- Máte na dílo plná autorská práva.
- Dílo neodporuje zákonům ČR a SR.
- Kniha je gramaticky a stylisticky v pořádku. (To neznamená, že nám nemůžete poslat knihu s chybami. Jen Vám v takovém případě doporučíme korektury či spolupráci s uměleckým redaktorem.)


To je vše. Prioritou pro nás není marketingový potenciál knihy. Jste-li začínající autor/ka nebo je Vaše dílo zajímavé jen pro mizivé procento lidí, pro nás to není překážka. Naopak, naším cílem je představit veřejnosti originální, autentická a zajímavá díla.


Jak začít?

Je to jednoduché. Pošlete nám rukopis své knihy na eknihyjedou@gmail.com. Když bude dílo splňovat všechny náležitosti, podepíšeme smlouvu (elektronicky nebo poštou) a dáme se do práce. Kniha bývá v prodeji přibližně dva měsíce nato.