Podstata filozofie a kultury

Podstata filozofie a kultury

Dr. Jan Volf, Mgr. Ján Bolek, Ing. Josef Vácha

Smyslem knihy je přispět k nahlédnutí do podstaty, vnitřní složitosti a vzájemného propojení vybraných podstatných filozofických disciplín (oborů, odvětví, oblastí, složek), směrů (proudů a škol), paradigmat, jednotlivých postojů a pozic filozofie jako celku. Kniha se snaží ukázat na podstatu, povahu a koncepci kultury pohledem filozofie. Ukazuje jednu z možných cest, jak vstoupit do filozofie a kultury. Kniha se dále snaží, aby čtenář pochopil vzájemnou souvztažnost problematiky a tím se orientoval v základní a podstatné problematice jednotlivých témat filozofie a kultury. Kniha má tu přednost, že se s její pomocí seznámíme s pluralitou nejrůznějších názorů a přístupů k filozofické a kulturní tématice, která umožňuje uvažovat o tom, co z toho všeho je nám blízké a co nikoli.

TÉMATA

Filozofie:
== Vznik a podstata filozofie
== Filozofie myšlení
== Ontologie (metafyzika, filozofie bytí)
== Gnozeologie (noetika, epistemologie, filozofie poznání)
== Filozofická antropologie (filozofie člověka)
== Filozofie jazyka a rozumění ve filozofii

Kultura:
== Charakteristika pojmu kultura. Typologie, struktura a povaha kultury. Kulturní proces.
== Formování pojmu kultura (kulturní vývoj)
== Dichotomie v kultuře (kontrastní myšlenkové styly)
== Jevový a ideační řád kultury
== Kultura a civilizace
== Jazyk a kultura
== Kulturologická reflexe člověka a kultury
== Kulturní a sociální antropologie
== Duchovní kultura
== Kultura jako způsob života. Hodnoty a postoje.

Koupit na e-shopu E-knihy jedou

E-knihu koupíte například zde:
Obchod E-knihy jedou
PalmKnihy
eBux
Kosmas