Projektové řízení: Cvičebnice

Projektové řízení

Cvičebnice
Kateřina Bočková, Viera Guzoňová

Koupit e-knihu za 199 Kč

Projektové řízení je multidisciplinární vědou i uměním. Je třeba je studovat, je třeba se jej učit praxí. A proto byla vydána předkládaná cvičebnice projektového řízení.
Cvičebnice je členěna na několik částí. Stěžejní je členění na část procvičovací a část obsahující řešení. U každé jednotlivé kapitoly je uvedena předpokládaná doba zpracování, u testových otázek je upřesněn počet správných odpovědí, každý jednotlivý úkol, otázka či cvičení mají specifikovanou kognitivní náročnost.
Procvičovací část obsahuje 14 kapitol. Každá jednotlivá kapitola obsahuje sadu otázek, úkolů a cvičení. Některá cvičení mají jednoznačnou taxativní odpověď, některá ne. A proto k této části práce jsou ve druhé části publikace zpracována správná řešení.
Některé aspekty projektového řízení skutečně nemají jednu jednoznačnou odpověď, a proto jsou právě tyto ve cvičebnici procvičovány s využitím otevřených otázek, ke kterým však nejsou zpracována řešení.
Dále jsou v procvičovací části tři kontrolní testy obsahující průřezově celou problematiku projektového řízení. K testům náleží i správná řešení. Průřez projektovým řízením je procvičován i ve třech pracovních listech, které tvoří poslední část procvičovací části. Tyto pracovní listy nemají přiložená řešení, nicméně většina úkolů a cvičení je již obsažena v předchozích částech cvičebnice.
Cvičení, úkoly a příklady jsou zpracovány tak, aby co nejvíce aktivizovaly myšlení žáků a studentů středních škol, bakalářských a magisterských studijních programů, MBA kurzů.

E-knihu můžete koupit například na následujících portálech:
Obchod E-knihy jedou
PalmKnihy
Martinus
Google Play