Vybraná problematika podnikania malých a stredných podnikov

Vybraná problematika podnikania malých a stredných podnikov

Katarína Ižová

Naším cieľom je poukázať na vybranú problematiku MSP so zameraním na tvorbu podnikateľského plánu a tradičných aj menej využívaných možností financovania, nakoľko podnikateľské prostredie MSP je dané legislatívnym, finančným a inštitucionálnym rámcom. Problémy týchto podnikov vyplývajú z podstaty ich podnikania a zo špecifických podmienok na podnikanie, preto chceme priniesť pohľad na fungovanie MSP v rámci ekonomiky krajiny.

Koupit přes internetový obchod E-knihy jedou

E-knihu můžete koupit na následujících portálech:
Internetový obchod E-knihy jedou
PalmKnihy
eReading
eBux
Kosmas